-

Kontaktpersonar

Sveio kommune

Servicekontoret

Telefonnr.: 53 74 80 00
e-post: postmottak@sveio.kommune.no
Kontortid: 08:00 – 15:30

Helsestasjons- og jordmortenesta

Sveio helsestasjon

Les meir om Sveio helsestasjon her

Leiande helsesjukepleiar:

Grethe Natås

Telefonnr.: 53 74 81 20
E-post: grethe.natas@sveio.kommune.no
Kontortid: 08:00 – 15:30

Jordmor:

Tove Austreim Jacobsen

Telefonnr.: 53 74 81 22/ 46 88 19 19
e-post: tove.austreim.jacobsen@sveio.kommune.no
Kontortid: 08:00 – 15:30

Helsesjukepleiar:

Cathrine Selsås

Telefonnr.: 53 74 81 20
e-post: Cathrine.selsas@sveio.kommune.no
Kontortid: 08:00 – 15:30

Helsjukepleiar:

Birgitte Brændhagen Bua

Telefonnr.: 53 74 81 23/90 82 71 02
e-post: Birgitte.Brandhagen.Bua@sveio.kommune.no
Kontortid: 08:00 – 15:30

Helsjukepleiar:
Kjersti Førre Halsne
Telefonnr.: 41 57 67 31
e-post: Kjersti.forre.halsne@sveio.kommune.no
Kontortid: 08:00 – 15:30

Helsjukepleiar:
Liv Eidhammer Mangrud
Telefonnr.: 47 61 04 61
e-post: liv.eidhammer.mangrud@sveio.kommune.no
Kontortid: 08:00 – 15:30

Foreldrerettleiar:

Ritha Førland

Telefonnr.: 53 74 81 20
e-post: ritha.forland@sveio.kommune.no
Kontortid: 08:00 – 15:30

Barnehagane i Sveio kommune

Oversikt over alle barnehagane i Sveio kommune finn du her

Skulane i Sveio kommune

Oversikt over alle skulane i Sveio kommune finn du her

Fysioterapi for barn og unge

Informasjon om fysioterapi og hjelpemiddel finn du her

 

Logoped

Kontaktinformasjon logoped:
Marit Vatnem Ingebrigtsen
Telefon kontor: 53 74 80 19
Mobil: 905 63 762
E-post: Marit.Vatnem.Ingebrigtsen@sveio.kommune.no

Skulehelsetenesta

Sveio barneskule

Namn: Helsesjekepleiar Kjersti Halsne
Telefonnr.: 41 57 67 31
e-post: Kjersti.forre.halsne@sveio.kommune.no

Sveio ungdomsskule

Namn: Helsesjukepleiar Liv Eidhammer Mangrud
Telefonnr.: 47 61 04 61
e-post: liv.eidhammer.mangrud@sveio.kommune.no

Vikse skule

Namn: Helsesjukepleiar Birgitte Brændhagen Bua
Telefonnr.: 90 82 71 02
e-post: Birgitte.brandhagen.bua@sveio.kommune.no

Førde skule

Namn: Helsesjukepleiar Grethe Natås

Telefonnr.: 53 74 81 20
e-post: grethe.natas@sveio.kommune.no

Auklandshamn skule
Namn: Helsesjukepleiar Cathrine Selsås
Telefonnr.: 90 41 13 82
e-post: cathrine.selsas@sveio.kommune.no

Valestrand skule
Namn: Helsesjukepleiar Cathrine Selsås
Telefonnr.: 90 41 13 82
e-post: cathrine.selsas@sveio.kommune.no

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjonen held til på Markedet i 4 etg. i Haugesund

Telefonnr.: 52 74 41 09/95 45 89 96

Kontortid: «Drop in» måndag og torsdag  frå kl. 15.00 – 17.00. Onsdag er kun open for gutar mellom kl. 14.00 – 16.00.

Meir om helsestasjon for ungdom her

 

Psykisk helseteneste

Psykisk helseteneste sitt kontor er på Sveio omsorgssenter.

Leiar for psykisk helseteneste er Bente Johannesen

Telefonnr: 53 74 82 22/90 87 53 87

Psykiatrisk sjukepleiar for barn og unge Nancy Helgesen

Telefonnr: 53 74 82 21/900 93 551

 

Meir om Psykisk helseteneste her

 

PPT

PPT, Haugesund, Sveio og Utsira
Telefonnr.: 52 74 34 80
e-post: ppt.kontoret@haugesund.kommune.no
Kontortid: 08.00 – 15.30

Les meir om PPT her 

Habilitering

Habilitering Sveio

Telefonnr: 53 74 81 92

e-post: evy.kjellevold@sveio.kommune.no

SLT-koordinator

SLT koordinator

Frans Gisle Hansen
Telefonnr.: 53 74 80 00/93 21 66 77
e-post: frans.gisle.hansen@sveio.kommune.no

Barnevernstenesta

Barnevernstenesta held til på Sveio kommunehus

Telefonnr: 53 74 80 00

Barnevernvakta er tilgjengeleg kl. 15.30 – 08.00 på kvardagar og heile døgnet i helger og heilagdagar.

Vakttelefon: 901 70 591

Meir om barnevernstenesta her

Politikontakten

Politikontakt
Telefonnr.: 53 74 80 00
e-post: malvin.kvamme@politiet.no

Familievernkontoret

Telefonnr: 466 19 160
Telefontider: 08.00 – 15.00
Epost: familievernkontoret.stord@bufetat.no
Åpningstider: 08.00 – 15.00
Besøksadresse: Torget 10, inngang Jens Hystadvei, Leirvik

www.bufetat.no

 

Politi

02800

Krisesenter Vest

Telefonnr: 53 41 12 12

Legevakt

Telefonnr: 116 117